UDBETALING AF DGE-GRUPPENS MIDLER
Proceduren for udbetaling er beskrevet nedenfor. Reglerne gælder for alle. Fakturaen skal indeholde:

Du kan finde en vejledning i oprettelse af faktura i virk.dk: https://www.sundhed.dk/content/cms/53/90253_vejledning-til-refusion-via-virkdk--dge.pdf

HUSK:

Bilag som dokumentation for din e-faktura skal ikke vedhæftes fakturaen. Gem originalbilagene i dit eget regnskab. I tilfælde af stikprøver fra revisionen vil bevisbyrden ligge hos dig.

Pris aftales men en rettesnor er:

https://www.laeger.dk/andre-takster-yngre-laeger : foredrag/forelæsninger á 45-60 min.2777 kr