Alt i et gruppens hjemmeside:

Museion

 

Medlemmer:

Michael Dupont, Birkerød.
Jytte R Johansen, Birkerød
Michael Bjarnhof, Hundested
Dorte Kann, Ølstykke
Pensionerede:
Mette Bitsch-Christensen, Allerød
William Hertz, Espergærde
Lars Møldrup, Frederiksværk
Lisbeth Sivertsen, Frederiksværk

Holdere:
Tovholder/Gruppeleder/Kontoholder: Michael B
Gruppeledersuppleant: Dorte
Skemaholder: Lisbeth

 

Tidligere møder

Planlagte møder:


2020


28/4. Hos Mette Kratbjergvej 22, Allerød     Pensionering. Tov William
27/5 Hos Michael B. Hanne Vibeke Holst: Som Pesten. Tov. Dorte
22/6 Liseleje. Gåtur og Restaurant. Tov Michael

Sommerudflugt: Naturmedicinsk Museum. Tov Lisbeth?

 

Ide katalog      
Ide Tovholder Vin/Brød/Ost  
Demens, nye præparater, seponering, skift      
     
       
Euthanasi      
Tavshedspligt udlevering af oplysninger til patienter, forsikringsselskaber og advokater      
ADHD hos voksne” v. psykiater Marianne Breds Geoffroy      
Præsentation og muligheder i datafangstmodul – samt
muligheder på DAK-E’s hjemmeside” v. Thomas Drivsholm
     
Palliation. Besøg Arresødal?/Susan  Cawly?/E-learning? Dorte    
Naturmedicinsk Museum udflugt      
Bog:  Hvad er et menneske      
Bog: Øving. Min mor er besat      
Gadens stemmer, rundvisning Mette    
       
       
Honorarvejledning for undervisere      

Regnskab

Flere ideer:

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/63BA075A-97F6-4B2D-A08B-619DAC30580E/0/DGE_evalueringerne_2010.pdf