Her er billeder og kommentarer til Mona og Michaels tur til Grønland i forår/sommer 2010

Pictures and comments on Mona and Michael's
trip to Greenland. Spring/summer 2010

Søndag d. 30/5 var der endelig hval

Just som jeg var ved at skrive et harmdirrende brev til Hvalkommisionen med
klage over, at der ingen hvaler var at se, skete dette uden for mit vindue
(taget med lille kamera uden voldsom zoom): Pukkelhvaler!

Sunday May 30th there the whales finally came.
Just as I was writing an angry letter to the Whaling commission to complain that
no whales had come, look what happened just outside my window (taken with a
small camera without a big zoom lens): Humpback whales!

Senere havde vi et helt tæt møde på en bådtur
Later we had a real close encounter on a boat trip. Fra bådturen/From the boat trip

tilbage

back